Skip to the content.

IAPS-historiaa

International Association of Physics Students (IAPS)

1. Taustaa

Vuonna 1986 unkarilaiset fysiikan opiskelijat saivat idean järjestää kansainvälinen tapaaminen eri maiden fysiikan opiskelijoille. Ajatus konkretisoitui ja jo samana vuonna muutama kymmenen fysiikan opiskelijaa eri puolilta maailmaa kokoontui viikoksi Budapestiin tieteen ja kulttuurin merkeissä: ensimmäinen ICPS (International Conference for Physics Students) pidettiin elokuussa.

Seuraavana vuonna vastaava konferenssi järjestettiin Debrecenissä, Unkarissa. Tämä toinen ICPS saavutti valtavan suosion ja ajatus fysiikan opiskelijoiden laajemmasta kansainvälisestä yhteistyöstä heräsi.

  1. päivänä syyskuuta 1987 allekirjoittivat eri maiden fysiikan opiskelijoiden edustajat juhlallisesti IAPS:n perustamiskirjan. Tuore yhteistyöjärjestö evästettiin ylevin tehtävin:

    rohkaisemaan fysiikan opiskelijoita heidän akateemisissa ja ammatillisissa tehtävissään; välittämään ymmärtämystä ja luottamusta maailman fysiikan opiskelijoiden välillä.

Ylevistä periaatteistaan kiinni pitäen IAPS on yhdentoista vuoden kuluessa kasvanut tunnustetuksi, sitoutumattomaksi maailman fysiikan opiskelijoiden etu- ja yhteistyöjärjestöksi.

2. Organisaatio

IAPS:lla on kolmenlaisia jäseniä: henkilöjäseniä (Individual Members), paikallisosastoja (Local Committees) sekä kansallisia osastoja (National Committees). Huhtikuussa 1998 jäseniä on neljässä maanosassa; kansallisia osastoja on kymmenen, paikallisosastoja yhdeksän.

IAPS:n korkein päättävä elin on vuosikokous eli GM (General Meeting). Kokous pidetään vuosittain ICPS:n yhteydessä. Järjestön hallintoa hoitaa keskustoimisto (Central Office), joka vastaa yhdistyksen hallitusta. Keskustoimisto valitaan vuosikokouksessa ja siihen kuuluvat puheenjohtajaa (President), sihteeri (Secretary) ja taloudenhoitaja (Treasurer). Keskustoimiston toimintaa valvovat vuosikokouksessa valittavat tilintarkastajat (Financial Control Committee). Keskustoimisto koostuu aina yhden paikallisosaston jäsenistä. Vuonna 2004 keskustoimisto sijaitsee Oslossa, Norjassa. IAPS:ssa toimii keskustoimiston lisäksi muitakin virkailijoita, joista mainittakoon laajentumistyöryhmän puheenjohtaja (Director of Development), kommunikaatiotyöryhmän puheenjohtaja (Director of Communication), ICPS:n järjestäjä (Conference Organizer), entinen puheenjohtaja (Past President) ja tuleva puheenjohtaja (President Elect).

3. IAPS:n toimintamuodot

a) Tapahtumat

Suurin säännöllisesti järjestettävistä tapahtumista on jokavuotinen ICPS.

Toinen vuosittainen tapahtuma on ekskursio Euroopan hiukkastutkimuksen keskukseen CERNiin, Sveitsiin. Ekskursion järjestävät vuorovuosina Sveitsin ja Itävallan kansalliset osastot ja siihen saa osallistua kuka tahansa IAPS:n tai sen alaosaston jäsen.

Lisäksi joka vuosi järjestetään erilaisia kansainvälisiä ekskursioita ja tapahtumia eri alaosastojen toimesta.

b) Työryhmät

IAPS:ssa toimii säännöllisesti kaksi työryhmää: IAPS:n laajentumista edistävä työryhmä ja kommunikaatiota edistävä työryhmä. Työryhmien toimintaan voivat osallistua kaikki halukkaat.

c) Lehti

IAPS julkaisee omaa lehteä, JiAPS:ia. Lehti sisältää opiskelijoiden kirjoittamia tieteellisiä artikkeleita, tietoa IAPS:n sekä kansallisten ja paikallisosastojen toiminnasta sekä muuta fysiikan opiskelijoita kiinnostavaa materiaalia. JiAPS ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa ja se toimitetaan kaikille IAPS:n jäsenille postitse.

d) Opiskelijavaihto

IAPS:n opiskelijavaihto-ohjelma perustuu kahdenväliseen vastavuoroiseen vaihtoon: useat alaosastot ovat neuvotelleet paikallisten yliopistojen kanssa vaihtosopimuksen. Paikalliset yhteyshenkilöt huolehtivat käytännön järjestelyistä, IAPS:n vaihto-ohjelmakoordinaattori valvoo ohjelman toimintaa.

e) Harjoittelupaikka- ja työnvälitys

Moderni informaatiotekniikka on mahdollistanut uuden toimintamuodon: IAPS kerää ja välittää työ- ja harjoittelupaikkatarjouksia fysiikan opiskelijoille sähköisessä muodossa: postituslistan ja WWW-sivujen kautta.

f) Edunvalvonta

IAPS:n keskustoimisto valvoo ja ottaa tarvittaessa kantaa fysiikan opiskelijoita koskeviin laajoihin kysymyksiin.

g) Yhteydenpito

IAPS:n yhteyshenkilöverkoston kautta voivat IAPS:n kansalliset ja paikallisosastot pitää yhteyttä toisiinsa ja järjestää yhteistoimintaa.

4. International Conference for Physics Students (ICPS)

ICPS on maailman fysiikan opiskelijoiden vuosittain järjestettävä viikon mittainen konferenssi. Tapahtuman osallistujakunta on laajentunut vuosi vuodelta. Viime vuosina konferenssiin on osallistunut 200-300 fysiikan opiskelijaa 30-40 valtiosta eri puolilta maailmaa. Osallistujakirjo on laaja: mukana on nuoria, vasta vuoden fysiikkaa opiskelleita innokkaita keltanokkia, väitöskirjaansa viimeisteleviä lisensiaatteja ja kaikkea siltä väliltä.

Viikko sisältää runsaasti sekä tiede- että kulttuuripitoista ohjelmaa. Jokaisella konferenssin osallistujalla on tilaisuus esitelmöidä omasta tutkimus- tai kiinnostuskohteestaan muille konferenssivieraille. Tutkimustaan voi esitellä myös poster-sessioissa. Ekskursioilla tutustutaan fysikaaliseen tutkimukseen yliopistossa ja paikallisissa yrityksissä. Iltaisin konferenssivieraille on tarjolla kulttuuriekskursioita sekä muita ajanvietteitä ja tilaisuuksia tehdä uusia tuttavuuksia kansainvälisessä ilmapiirissä.

ICPS:n syntyhistorian lyhyt selvitys löytyy kappaleesta 1.

ICPS on järjestetty alusta asti vuosittain. Vuonna 2005 järjestetään siis jo kahdeskymmenes ICPS. Vuoden 1999 konferenssin järjestämisetuoikeus myönnettiin Helsingille IAPS:n vuosikokouksessa elokuussa 1997. Helsingin ICPS:n käytännön järjestelyistä vastasivat IAPS-Finland r.y.:n (suomalaisten fysiikan opiskelijoiden yhteistyöjärjestö, IAPSin Suomen alaosasto) ja Resonanssi ry:n (Helsingin yliopiston fysiikan opiskelijoiden ainejärjestö, IAPS-Finland r.y.:n Helsingin alaosasto) yhteinen ICPS’99-työryhmä. Tieteellisen neuvonantajan ominaisuudessa olivat mukana myös Suomen Fyysikkoseura ja Fysikersamfundet.

ICPS:t läpi vuosien:

Nro Vuosi Kaupunki Maa
I 1986 Budapest Unkari
II 1987 Debrecen Unkari
III 1988 Praha Tsekkoslovakia
IV 1989 Freiburg Saksan liittotasavalta
V 1990 Amsterdam Alankomaat
VI 1991 Wien Itävalta
VII 1992 Lissabon Portugali
VIII 1993 Bodrum Turkki
IX 1994 Pietari Venäjä
X 1995 Kööpenhamina Tanska
XI 1996 Szeged Unkari
XII 1997 Wien Itävalta
XIII 1998 Coimbra Portugali
XIV 1999 Helsinki Suomi
XV 2000 Zadar Kroatia
XVI 2001 Dublin Irlanti
XVII 2002 Budapest Unkari
XVIII 2003 Odense Tanska
XIX 2004 Novi Sad Serbia & Montenegro
XX 2005 Coimbra Portugali
XXI 2006 Bukarest Romania
XXII 2007 Lontoo Iso-Britannia
XXIII 2008 Krakova Puola
XXIV 2009 Split Kroatia
XXV 2010 Graz Itävalta
XXVI 2011 Budapest Unkari
XXVII 2012 Utrecht Alankomaat
XXVIII 2013 Edinburgh Skotlanti
XXIX 2014 Heidelberg Saksa
XXX 2015 Zagreb Kroatia
XXXI 2016 Heidelberg Saksa
XXXII 2017 Torino Italia
XXXIII 2018 Helsinki Suomi
XXXIV 2019 Köln Saksa
peruttu 2020    
XXXV 2021 Kööpenhamina Tanska

5. Suomen Fysiikanopiskelijat ry

Fysiikkaa voi Suomessa opiskella seitsemässä yliopistossa ja korkeakoulussa: Helsingin yliopistossa, Teknillisessä korkeakoulussa, Turun yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Oulun yliopistossa. Näiden opinahjojen fysiikanopiskelijat ovat jo vuosikymmenten ajan pitäneet yhteyttä toisiinsa järjestöteitse. Pitkään yhteistyöverkostoa ylläpidettiin Suomen matematiikan ja luonnontieteiden opiskelijoiden liiton (SMLOL) turvin. Kun SMLOL:n toiminta hiipui 1990-luvun alussa, heräsi tarve fysiikan opiskelijoiden omalle yhteistyöjärjestölle. Niinpä keväällä 1995 perustettiin IAPS-Finland r.y. ylläpitämään yhteistyöverkostoa, toimimaan Suomen fysiikan opiskelijoiden etujärjestönä sekä IAPS:n Suomen alaosastona. Järjestö saatiin yhdistysrekisteriin vuonna 2004, ja vuonna 2005 järjestön nimi muutettiin kuvaavammaksi Suomen Fysiikanopiskelijat ry:ksi.

Suomen Fysiikan- ja matematiikan opiskelijat ry:n säännöllisin toimintamuoto on ICPS:ään osallistuminen sekä FysikerFestit.