SFMO:n logo

Suomen fysiikan- ja matematiikanopiskelijat ry on suomalaisten fysiikan- ja matematiikanopiskelijoiden yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää opiskelijoiden keskinäistä yhteydenpitoa ja yhteistoimintaa ja toimia samalla kansainvälisen IAPS:in (International Association of Physics Students) kansallisena osastona.

The Finnish Association of Physics and Mathematics Students is a National Committee of IAPS (International Association of Physics Students). Its purpose is to foster contacts and cooperation between physics and mathematics students in Finland and abroad.

Yhteystiedot / Contact

Suomen fysiikan- ja matematiikanopiskelijat ry
c/o Department of Physical Sciences
Gustaf Hällströmin katu 2
P.O.Box 64
FIN-00014 University of Helsinki
Finland
sfmo-hallitus@googlegroups.com