Main

Ohjeet

Tähän on koottu joukko pintapuolisia ohjeita pmwiki-alustan ymmärtämiseksi. Google kertoo lisää.

Arkkitehtuuri

Pmwiki on yksinkertainen, tehokas ja dynaaminen verkkotyökalu, joka perustuu wikimäiseen ajatukseen siitä, että jokainen sivu eli käyttäjän kannalta oleellinen sisältö on helposti muokattavissa verkkokäyttöliittymän avulla.

Kaikki sisältö rakentuu siis sivuista, jotka kuuluvat johonkin tiettyyn ryhmään. Sivu sisältää kaiken tekstin, ja ryhmän tarkoitus on puolestaa auttaa kokonaisuuksien jäsentelyssä ja oikeuksien hallinnassa.

Sivujen osoitteet rakentuvat seuraavan yksinkertaisen periaatteen mukaisesti: http://sfmo.fi/wiki/Ryhmä/Sivu, eli esimerkiksi tämän sivun nimi on Ohjeet ryhmässä Etusivu, joka on myös tämän wikin ensisijainen ryhmä.

Sivujen käyttäminen

Koko wikin käyttäminen perustuu sivujen luomiseen ja muokkaamiseen, joihin tässä on pikaopastus.

Uuden sivun luominen

Wikin käyttäjä voi luoda uuden sivun tai ryhmän yksinkertaisesti menemällä sitä vastaavaan osoitteeseen (esim. http://sfmo.fi/wiki/Uusiryhmä/Uusisivu). Jos nimittäin sivua ei ole ennestään olemassa, Pmwiki ehdottaa sen luomista, jolloin riittää, että uudelle sivulle kirjoittaa jotain ja tallentaa sen.

Uuden ryhmän luominen vaatii muokkausoikeuden (edit), johon vaaditaan sivun yleissalasana, ja uuden sivun salasana taas riippuu ryhmän oikeuksista.

Sivun muokkaaminen

Valmiin sivun muokkaaminen tapahtuu sivun yläreunan Edit-linkistä ja vaatii niin ikään asianmukaisen salasanan (edit).

Sivun poistaminen

Jos sivu meni väärään paikkaan tai se on muuten menettänyt merkityksensä, sen voi poistaa kirjoittamalla tekstikenttään 'delete' ja tallentamalla.

Sivun historia

Sivun muokkaushistoriaa voi tarkastella yläreunan History-linkistä. Siitä voi myös palauttaa aiempia versioita, mikäli tietoa on päässyt häviämään vahingon tai väärinkäytöksen seurauksena.

Sivun tulostaminen

Tulosta-linkki aukaisee sivun erillisessä yksinkertaistetussa näkymässä, joka saattaa jonkun mielestä olla tulostusystävällisempi.

Oikeudet ja kirjautuminen

Pmwikiin ei voi rekisteröityä, eli luoda käyttäjätunnusta! Sen sijaan tunnistautumiseen käytetään erilaisia salasanoja, jotka voivat riippua kontekstista, eli siitä mitä käyttäjä yrittää tehdä.

Pmwikin sivuilla ja ryhmillä on olemassa neljänlaisia oikeuksia: lukuoikeus, muokkausoikeus, ominaisuuksien muokkausoikeus, ja tiedoston latausoikeus (read, edit, attr, upload). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaiselle erilliselle sivulle voidaan asettaa neljä salasanaa eri tarkoituksiin.

Vastaavasti kokonaisen ryhmän kaikki sivut voidaan kerralla suojata muokkaamalla sivua Ryhmä/GroupAttributes, mikä on huomattavasti helpompi ja tehokkaampi keino kuin salata jokainen sivu erikseen.

Salasanojen muuttaminen tapahtuu lisäämällä osoitekenttään tietyn sivun (tai GroupAttributes-sivun) perään: ?action=attr.

Esimerkkejä

Tämän wikin yleisen ryhmän (Main/) lukeminen (read) ei vaadi salasanaa, mutta tietoturvasyistä muut ominaisuudet (edit, attr, upload) vaativat yleissalasanan.

Uloskirjautuminen

Istunnon voi lopettaa klikkaamalla Logout-linkkiä, joka ilmestyy sivun ylälaitaan, kun käyttäjä on syöttänyt jonkin salasanan. Poistuminen tulee tehdä lopuksi aina julkisia koneita käytettäessä.

Yksittäisen sivun muokkaus

Yksittäistä sivua muokataan tekstieditorissa. Yksinkertaisimmillaan sivu voi sisältää pelkkää raakatekstiä, mutta tekstin muotoilu, väritykset, otsikot tai taulukot onnistuvat tietynlaisella syntaksilla.

Tärkeimpiä muotoilukomentoja ovat:

 !Otsikko
 !!Alempi otsikko
 *Luettelo
 **Aliluettelo
 #Numeroitu luettelo
 Rivinvaihto \\
  [[ LinkitettäväRyhmä/LinkitettäväSivu | Linkin sisältämä teksti ]] 

Tarkempaa tietoa löytyy esimerkiksi Pmwikin omista manuaaleista.

Huom! Toimiva keino löytää haluttu syntaksi on myös opiskella jo olemassa olevien wiki-sivujen raakatekstiä klikkaamalla Edit-painiketta.

Muokkaaminen omalla nimellä

Sivuja muokatessa on suositeltavaa käyttää omaa nimeä, joka kirjoitetaan editorin alapuolella olevaan Kirjoittaja-kenttään.

powered by PmWiki